Kynologická jednotka SDH Pardubice

Lokalizační záchranný sbor ČR